και ένα σχέδιο επάνω στο φράγμαπου απεικονίζει την αντιστροφή της αρχαίας απεικόνισης της πάλης του Αχελώου με τον Ηρακλή. Εδώ ο Αχελώος κυνηγά τους σύγχρονους Ηρακλείς που θέλουν την εκτροπή....