Συνέλευση Σάββατο 8 Αυγούστου


στην κεντρική πλατεία της Μεσοχώρας. Παρά τη βροχή που άρχισε λίγο αργότερα συνεχίστηκε στο κοινοτικό γραφείο.