πορεία Κυριακή 9 Αυγούστου


...για τρίτη συνεχόμενη φορά, στη στέψη του φράγματος